Zdroj: http://www.liliyoga.cz/index.php?a=blog/zdrave-spolecenstvi  •  Vydáno: 21. 11. 2015  •  Autor: LILI Yoga

ZDRAVÉ SPOLEČENSTVÍ

ZDRAVÉ SPOLEČENSTVÍ

 

Zdravý les je plný stromů, rostoucích zpříma. Každý strom je sám sebou, zakořeněn ve své části země, starající se o svůj život.Je sám, přesto jedním z mnoha...Roste v souladu s okolím, ohýbá se v poryvech větru, sklání své větve pod tíhou sněhu.Je sám za sebe nespoléhajíce se na druhé, nevyžadujíce pozornost, přesto přirozeně chráněn lesním společenstvím.Žádný strom se pro ten druhý neobětuje.Jsou respektovány zákony a přirozený chod přírody.Nikdo nezasahuje do práv a života toho druhého.Každý strom je spokojeně tím, kým je, využívajíce vlastnosti , schopnosti a dary, které mu byly dány.Přes různou sílu i velikost se žádný z nich necítí podřízen , ani nadřízen.Každý má v lese své místo, nikdo nekrade druhému nic, co mu nenáleží.Přirozený koloběh vzniku-trvání-zániku se stará o úžasnou symbiozu celého lesa.Harmonie soucitu, lásky a důvěry zve ke klidnému spočinutí -PŘÍRODA JE MOUDRÁ :-)